ProEf10 - En anderledes måde at gå i 10. klasse på.

Har du mod på nye udfordringer?
 
Hvis du er nysgerrig, engageret og har lyst til fordybelse i forskellige projekter og ønsker at prøve kræfter med en anderledes skoleform, så er Ingstrup Efterskoles ProEf10 noget for dig!
 
Projektorienteret
I denne 10. klasse arbejder vi projektorienteret, hvilket betyder, at den klassiske undervisning er lagt på hylden.Til gengæld arbejder vi tværfagligt med udvalgte projekter, hvor vi foruden faglig fordybelse har fokus på "at studere" og "at formidle"  Nogle af projekterne er desuden internationalt orienterede.
 
ProEf10 udfordrer dine boglige, kreative og personlige kompetencer gennem engagement og fordybelse i projektarbejde.
 
ProEf10 er for dig, der har mod på en anden undervisningsform.
 
 
Målet med undervisningen i ProEf10 er ikke en almindelig 10. klasses prøve, men i stedet tilegnelse af projektarbejdsformen, sammen med en masse faglig viden. 

Der afsluttes ikke med en 10. klasses FSA, og man får ikke standpunktskaraktere i de obligatoriske fag.

Du afslutter skoleåret med en projektprøve, som vurderes og evalueres af tilknyttede lærere og eksterne censorer.

ProEf10 elever, der vil ind på en gymnasiel uddannelse vil blive bedt om at gå til optagelsesprøve/samtale der, hvor de søger hen.

Skoleåret afsluttes for ProEf10 med nogle uger med deciderede faglige genopfriskningskurser, dvs. fagopdelt undervisning i dansk, matematik, engelsk, fysik/kemi og medborgerskab, så eleverne er klar til deres videre uddannelsesforløb.

Læs mere her