10. Klasse på Ingstrup Efterskole

Ingstrup Efterskoles mål er, at eleverne gennem efterskolens fællesskab, undervisning og samvær udvikler lyst til fortsat læring og uddannelse samt tilegner sig nye færdigheder, kundskaber og gode studievaner.
 
I praksis
  • En høj prioritering af boglige fag
  • En god og alsidig undervisning ved dygtige og engagerede undervisere    
  • En struktureret og afvekslende hverdag med obligatoriske fag, linjefag og valgfag
  • Fast daglig lektielæsning
  • Niveau-inddeling med mulighed for at skifte niveau i løbet af året.

Undervisningen i 10. klasse.

Obligatoriske fag er dansk, matematik, engelsk, medborgerskab (historie, kristendom, samfundsfag), idræt. Læs mere om fagene her

Der er følgende tilbudsfag: fysik/kemi, tysk, valgfag. Skoleåret afsluttes med FP10.

 

Ud over den klassiske 10. klasse tilbyder vi to andre boglige retninger i 10. klasse; 

ProEf10: Projektorienteret og tværfaglig 10. klasse

Business Class med elementer fra handelsgymnasiet.

Derudover skal der vælges et linjefag.

 

Skoleåret er fyldt med aktiviteter og udfordringer, så du vil aldrig kede dig. Alt foregår i større eller mindre fællesskaber, så du er aldrig alene.

Du vil gennemgå en stor personlig udvikling, lære at tage ansvar og blive godt rustet til ungdomsuddannelsen.