10. Projektklasse

Det får du med:

Udviklede samarbejdsevner og rollefordelinger i gruppearbejde
Evnen til at arbejde tværfagligt og bevæge dig mellem forskellige faglige tilgange
Struktur og opbygning af projekter
Studieteknisk viden
Indsigt i gymnasial arbejdsform og indhold
Formidlingskompetencer
Selvdisciplin og arbejdsmoral
Disponering og strukturering
 

Fagligt uddannelsesparat? Ja tak!

Så udfordre dig selv på gruppearbejde, projekter på tværs af fag og fremlæggelser: Vælg 10. Projektklasse – med mulighed for aflæggelse af undervisningsministeriets 10. klasseprøver ELLER skolens egen projektprøve.

Det undervises du i:

Klassen arbejder periodevis med tværfaglige projekter i dansk, engelsk og matematik. Sideløbende arbejdes der med faglig undervisning i fagene, som er rent forberedende til FP10-prøven.
Tysk, Spansk og Fysik/kemi kan tilvælges som fag og er på hold med andre fra 10. årgang. Du skal vælge minimum et af fagene.
I løbet af året skal du vælge, om du vil slutte skoleåret med FP10-prøver i dansk, engelsk og matematik - ELLER - om du vil afslutte skoleåret med et tværfagligt eksamensprojekt i grupper (både skriftlig og mundtlig dimension).
 
Du kan møde lærerne her

 
 

Sådan undervises du:

Der vil være elementer i undervisningen, som er orienterede mod gymnasiale uddannelser.
Det vil bl.a. være et samarbejde med HHX Saxogade, som kunne være følgende kurser: ”Innovation og formidling” samt ”Budget og økonomi”.
Undervisningen bygges op med fagligt samarbejde mellem dansk, matematik og engelsk. Fagene samarbejder på skift i projekter, hvor omdrejningspunktet er pensummæssigt arbejde. Hvis det kun er to af fagene, som arbejder i projektet, så køres det sidste fag sideløbende med almindelig faglig undervisning – og faget indgår som en del af næste projekt. Eksempler på tværfaglige projekter er; “Etik og moral”, hvor alle tre fag indgår - “Berlinprojekt” med matematik og dansk - “Digitaliseret verden” med dansk og engelsk.
 
Til hvert projekt udarbejder lærerne et krav + forventningsark, som skal opfyldes af grupperne og indgår som en del af bedømmelsen. Projekterne afsluttes som oftest med en mundtlig formidling, som gennemføres på baggrund af projektarbejdet. Ikke alle projekter munder ud i en skriftlig aflevering. Dette afhænger af projektets art.
 
Det tilstræbes, at nogle af årets skriftlige afleveringer i fagene er inkluderet som en del af projektarbejdet.
Mellem projekterne arbejder fagene med almindelig faglig undervisning, hvor der arbejdes fordybende med gymnasieforberedende fagligt indhold, samt studieteknik.

 

Besøg skolenHør mere om ProjektklassenTilmeld dig vores besøgsaften her