SPRING UD!

         VI GRIBER DIG.

9. klasse på efterskole med semesteropdelt undervisning.

  • Når du har lyst til en anden skoleform
  • Når du gerne vil udvikle dig personligt, socialt og fagligt.
  • Når du har lyst til at møde nye mennesker.
  • Når du har mod på at stå på egne ben. - Med hjælp og støtte fra os.

Statements fra elever årg. 15/16

 

 

Udover din klasse vil du indgå i mange andre fællesskaber. I Linjefagene, møder du nye venner med samme interesser som dig. Du bliver en del af en kontaktgruppe. Gruppen og kontaktlæreren bliver din ”familie” og din base på skolen, og I hygger Jer sammen, arrangerer weekends og meget mere.

Skolen har to- og firemandsværelser, og det er især på værelserne, der knyttes dybe venskaber – mange for livet.

Undervisning med eleven i centrum
Du får en god og alsidig undervisning af engagerede og dygtige lærere.  Lærerne er du meget sammen med i fritiden på skolen, og du får et godt og tæt forhold til dem.
 
Undervisning i 9. kl.
Undervisningen i 9. klasse organiseres med mulighed for niveaudeling eller 2-lærer-undervisning i flere fag udfra antallet og sammensætningen af elever på årgangen. Der arbejdes blandt andet med "cooperative learning" og hensynet til den enkelte elevs faglige udvikling er i fokus.

              

Det traditionelle skoleskema er brudt op
I et traditionelt skoleskema har man i 9. klasse lange dage pga. mange små fag med 1-2 lektioner om ugen. I forbindelse med anderledes uger kan der gå mange dage mellem eksempelvis hver geografitime, hvilket langt fra er ideelt for indlæringen.

Fagligt fokus og semesteropdelt undervisning
Vi samler de humanistiske fag: engelsk, tysk, historie, samfundsfag og kristendom i den ene halvdel af året og de naturvidenskabelige fag: matematik, biologi, geografi, fysik/kemi og idræt i den anden halvdel af året.
Nogle prøvefag afsluttes til jul, andre til sommer. Dansk har man hele året – og naturligvis linjefag, valgfag og fællestimer som alle andre.

Sammenhæng
I de små fag fordeler lærerteams timerne, så det giver mest mulig sammenhæng i undervisningen, ligesom der er fokus på fælles pensum, således at undervisningen komprimeres og effektiviseres.

Større fagligt udbytte
Der fokuseres på færre fag ad gangen, hvilket giver mulighed for fordybelse, øger det faglige fokus og skaber større sammenhæng i undervisningen.

Niveaumæssigt løft
Vi er overbeviste om, at denne måde at organisere undervisningen på, gør fagene mere interessante og motivere eleverne til at yde en større indsats.

                           

Luft i dagligdagen
Den komprimerede undervisning giver eleverne mere luft i dagligdagen, så de får bedre mulighed for at nyde alt det, et efterskoleophold byder på. Der bliver mere tid til linjefagene action, håndbold, fodbold, dance eller musik, tid til valgfag – og sidst, men ikke mindst tid til samvær og fællesskab.

Lektier?
Jo, der er lektier. I stilletimen er der lektielæsning, og du kan få lektiehjælp hver dag.
 
Fagene
I 9. kl. har du fagene dansk, matematik, engelsk, tysk, historie, kristendom, samfundsfag, biologi, geografi, fysik/kemi og idræt. Læs mere om fagene her Derudover kan du vælge mellem mange spændende valgfag

Du afslutter med Folkeskolens Afgangsprøve. (FP9).

Vi hjælper dig på vej.