Elevråd

Når I har været på skolen nogle uger, og har lært hinanden at kende, vælger I repræsentanter til elevrådet. Elevrådet har ansvaret for at udarbejde dagsorden til fællesmøder, tage referat og følge op på de drøftede emner.

Elevrådet er det formelle bindeled til lærerrådet og kan på lærerrådsmøder komme med forslag til aktiviteter og arrangementer.

Elevrådet medvirker ved planlægning og afholdelse af diverse arrangementer i årets løb.

Lombada til bryllupsfest