Engelsk 9. og 10. klasse

På Ingstrup Efterskole vægter vi de boglige fag højt

Engelsk er et obligatorisk fag i grundskolen, dermed underviser vi både på FP9 og FP10 niveau.
Formålet med engelskundervisningen er, at eleverne bliver i stand til at forstå talt og skrevet engelsk, og at de kan kommunikere både mundtligt og skriftligt.
Undervisningen vil foregå gennem varierede arbejdsmetoder og brug af IT.

Endelig er det målet, at eleverne udvikler studiekompetencer, som gør dem klar til engelskundervisningen på de gymnasiale ungdomsuddannelser.

 
 
 
 
 
 

Indhold og metode

Engelskundervisningen bærer præg af, at der lægges vægt på både den mundtlige og den skriftlige dimension.
Der vil i løbet af året blive arbejdet med forskellige teksttyper og levende billeder (herunder film, billeder og sange).
Den skriftlige dimension spiller en væsentlig rolle i den daglige undervisning. Der vil være flere skriftlige afleveringer i løbet af året,
og vi vil ligeledes arbejde med grammatik, samt elevernes evne til at afpasse en skrevet tekst i forhold til genre og modtager.
 
Det tilsigtes, at eleverne lærer at arbejde selvstændigt og erkender, at de selv er ansvarlige for egen læring.