Fokuspunkter

Hvert skoleår har nogle fokuspunkter, vi ønsker at fremhæve og arbejde specifikt med det pågældende år.
 

 

 

Fokuspunkter 2017/18

NÆRVÆR – ANSVARLIGHED – TILLID

 

I en verden, som bliver stadig mere kompleks, vil vi fokusere på nærvær. Nærvær i samværet med andre og nærvær i forbindelse med undervisning, pligter og oplevelser.
Vi vil være bevidste om kraften i ”det levende ord”, samtidig med at vi udnytter de muligheder, som ligger i ny teknologi. Vi vil arbejde bevidst med at finde balancen mellem nytteværdi og afhængighed i forhold til IT og medier: følge med udviklingen, men ikke lade os styre af den.
Vi vil skabe ”oaser”, hvor mobiltelefoner og computere ikke må benyttes, således at eleverne får oplevelsen af at være til stede i samværet med andre mennesker.

Vi vil opdrage og danne eleverne til at udvise ansvarlighed i forhold til fællesskabet med andre mennesker, i forhold til miljømæssige resurser og for de fysiske omgivelser. Vi vil gøre eleverne til aktive medspillere ved at inddrage dem i planlægning og afholdelse af div. større og mindre arrangementer, støtte elevrådets arbejde, opmuntre eleverne til at tage initiativ og praktisk tage ansvar, så de i praksis erfarer, at fælles engagement og opbakning er nødvendig for at få ting til at lykkes. Det skal opleves som en naturlig del af efterskolelivet, at der er daglige pligter i form af køkkentjans, rengøring, rundvisning af gæster mv. Vi vil bestræbe os på at være gode rollemodeller i forhold til at spare på energiforbruget og holde skolen ren og pæn. I det daglige samvær med eleverne vil vi lade dem mærke, at dette efterskoleår er en fælles opgave.

Vi vil lære eleverne, at tillid er altafgørende for, om et samarbejde lykkes. Vi vil være opmærksomme på, så hurtigt som muligt, at få skabt personlige relationer præget af tillid.
Vi vil fokusere på at være ærlige og troværdige i samværet med eleverne, da dette er forudsætninger for opbyggelse af den gensidige tillid, som er grundstenen i det forpligtende fællesskab. Vi vil være åbne og inddragende i forhold til hverdagens mange aktiviteter og uddelegere så meget ansvar som muligt til eleverne. Vi vil skabe en atmosfære, hvor det er acceptabelt at fejle, blot man tager ansvar og forsøger at rette op på det.