Samarbejde

Ved de kommende elevers besøg på skolen i foråret inden skolestart, eller senest til skolestart, mødes elever og forældre med kontaktlæreren.

Kontaktlæreren er støtteperson og varetager den personlige kontakt til sine 8-10 kontaktelever, ligesom han/hun varetager forældrekontakten.
Hver uge samles kontaktgruppen og hygger og snakker om hverdagens tildragelser, kommende arrangementer, efterskolens værdier, livets udfordinger o.lign.

Ydermere afsættes der tid til, på skift, at have en personlig samtale med den enkelte elev. Her snakkes trivsel, udvikling og uddannelse med eleverne.
Der afholdes efterfølgende trivselssamtaler med elever og forældre, hvor vi sammen drøfter udviklingsmål og evt. behov for støtte. 

​​Forældrene holdes orienteret pr. mail/brev/tlf. om deres barns trivsel og udvikling.

Kontaktgruppelæreren samarbejder med forældrene samt evt. ledelse om at støtte og hjælpe den enkelte elev til at få et godt skoleår.
Ingstrup Efterskole udsender forældremail 6-8 gange om året, eller efter behov, ligesom hjemmesiden løbende opdateres mht. arrangementer, nyheder o.lign.
Der er mulighed for at få konsultationer med de enkelte faglærere i november, ligesom der også inviteres til forældredag i foråret. 
Standpunktskarakterer gives i november og i februar/marts.

Det er vigtigt at samarbejdet mellem forældre, elev og personalet på IE fungerer så godt som muligt, da vores erfaring er, at der er større chance for, at eleven får et pragtfuldt og uforglemmeligt år hos os, hvis vi hjælper hinanden.

Det er - for de fleste - en stor udfordring at være hjemmefra og samtidig skulle falde ind i en helt anden hverdag og leve meget intenst sammen med andre teenagere under nogle helt anderledes forhold, normer og regler.

Dette kan godt give usikkerhed og nedture i perioder, og specielt her er det vigtigt, at vi taler sammen og løser udfordringerne sammen. Dit barn bliver stærkere, når hun/han - i trygge rammer - overvinder diverse vanskeligeheder og bliver bedre rustet til at klare den modgang, de senere i livet selvfølgelig vil opleve.

Hvis dit barn specifikt lider af hjemve, anbefaler vi desuden, at I læser de gode råd, der findes på hjemmesiden www.familiekanalen.dk