Fysik 10.kl.

Fysik/kemi i 10. Klasse

På Ingstrup Efterskole er fysik/kemi i 10. klasse et tilbudsfag. Dvs. du bestemmer selv i samråd med dine forældre

og med hensyntagen til dit senere valg af ungdomsuddannelse, om du vil vælge det.

Faget er skemalagt med 3 lektioner om ugen.

I 10. klasse lægges der vægt på faglig fordybelse, overblik og på forståelse af større sammenhænge.

Undervisningen er tilrettelagt så der er en god vekselvirkning mellem forsøg og teori. Der bliver lagt vægt på, at det er dig, der er aktiv i lærerprocessen bl.a. ved at det primært er dig og de andre elever der laver forsøgene.

 

 

Emnerne du vil komme til at arbejde med vil typisk være:

Svingninger og bølger

Lyd og lys

Organisk kemi, herunder f.eks. alkohol, madkemi, sæbe, gas og olie m.m.

Du vil blive undervist i at udforme en god fysikrapport. Efter hvert emne skal du oftest aflevere en fysikrapport, der giver dig en god mulighed for at få samlet op på emnet, og træning i at benytte de fysiske og kemiske begreber.