Idræt

 
Idræt er et obligatorisk fag i grundskolen, og med indførelsen af idræt som udtræksfag til eksamen i 9. klasse, er der lagt op til ekstra fokus og fordybelse i faget. Idrætsfaget skal lede frem til, at eleverne opnår en viden om både den praktiske del af idrætten og dens forskellige muligheder, samt en baggrundsviden derom.
 

Indhold og metode

Idrætsundervisningen på Ingstrup Efterskole leder frem mod, at eleverne opnår de mål, der er givet fra undervisningsministeriet. Dette gøres med en både teoretisk og praktisk tilgang til faget.
 
 
 
                                                                                   

For at opnå et varierende undervisningsmiljø i faget arbejdes der ud fra forskellige temaer, som er med til at koble de idrætslige aktiviteter sammen med elevernes egen hverdag. Elevmedbestemmelse er ligeledes en vigtig del af idrætsundervisningen, hvor eleverne også skal prøve kræfter med at udvikle egne og nye lege/spil inden for fagets rammer.  

 
Idrætsfaget tilpasses årstiderne, og her nyder vi godt af skolens flotte og inspirerende rammer.