Vær ude i god tid! - Alle pladser for skoleåret 19/20 er besat. Man kan blive skrevet på en kort venteliste.

For at blive optaget på Ingstrup Efterskole, skal du have besøgt skolen.
 
Du tilmelder dig skolen ved at udfylde og underskrive en skolekontrakt. 
 
Du kan sende kontrakten til skolen med post. Du kan også scanne den eller tage et foto af den og maile den på kontor@ingstrupefterskole.dk. 
 
Optagelse som elev på Ingstrup Efterskole er først gyldig,
når administrationsgebyr på 1.200 kr og depositum 2.000 kr er betalt.
Administrationsgebyr opkræves ved indmeldelsen. Depositum skal betales 1. oktober i året før skolestart eller ved indmeldelsen.

Økonomi

Via dette link kan du på EFTERSKOLE.DK beregne din pris, fratrukket statsstøtte, beregnet udfra husstandens indkomst.

Værdien af et efterskoleår kan selvfølgelig ikke gøres op i penge... men det er da rart at vide, hvor meget man som familie skal betale, når ens søn eller datter drager bort i 10 måneder.

Staten betaler en del af beløbet, og denne statsstøtte beregnes ud fra forældres indkomstgrundlag for indkomståret 2 år før skolestart. 
I får som forældre et skema til udfyldelse, hvorefter vi sørger for at ansøge om statsstøtte via SU-styrelsen. Derefter sendes betalingsopgørelsen til jer i maj/juni.

Udover skolepengene opkræver vi 1.200 kr. til skoledragt. Dette beløb opkræves sammen med første rate af skolepengene.

Supplerede støtte

Ingstrup Efterskole tilbyder i særlige tilfælde supplerende støtte, såfremt forældrene anmoder herom.
Mindst et af følgende kriterier skal dog være opfyldt:

  •  Uforudset hændelse, fx sygdom, ulykke eller ufrivillig nedgang i indkomst
  •  Tvillinger eller søskende på efterskole i samme skoleår
  •  Økonomiske eller sociale forhold, der gør at man ikke ser sig i stand til at betale den fulde egenbetaling.

Skriftlig ansøgning med begrundelse og relevante bilag sendes til skoles kontor.
Ansøgningerne vurderes individuelt af skolens ledelse.

Kontakt os gerne for yderligere informationerTlf. 98 88 34 43 - kontor@ingstrupefterskole.dk