Indmeldelse

For at blive optaget på Ingstrup Efterskole skal du:

  • besøge skolen. Klik her for at se dato for næste besøgsarrangement 
  • tilmelde dig skoleopholdet ved at læse, underskrive og sende skolekontrakten til os
  • betale depositum og administrationsgebyr

Vær ude i god tid, så er man sikker på, at der er plads.

 NB. Optagelse som elev på efterskolen er først gyldig, når administrationsgebyr på 1.200,- kr og depositum 2.000,- er betalt.
Administrationsgebyr opkræves ved indmeldelsen, depositum betales 1. oktober i året før skolestart.