Inklusionsplan for skoleåret 18/19

 

På Ingstrup efterskole arbejder vi inkluderende og derfor tilbyder skolen forskellige støttemuligheder. Lektiecafeen er støttemuligheden i forhold til de generelle faglige udfordringer og kontaktlæreren er som udgangspunkt elevernes primære støtte/omsorgsperson.

Når ovenstående tilbud ikke er tilsvarende elevens udfordringer, kan der i særlige tilfælde være brug for ekstra støtte og vejledning. Her har skolen et særligt inklusionstilbud, hvor man kan få individuel vejledning i forhold til udvikling af læringsstrategier, strukturering af hverdagen og generel personlig sparring i forhold til særlige udfordringer. Den generelle målsætning er, at der i dagligdagen på Ingstrup efterskole er lige muligheder for deltagelse for alle elever.

For at komme i betragtning til ekstra inklusionsstøtte skal nedenstående kontrakt udfyldes og afleveres til skolen. Foreligger der yderligere oplysninger og dokumentation fra afgivende skole, skal dette medsendes. (PPR, udd.plan, klasselærerudtalelse el.lign.)

Efter modtagelse af jeres ansøgning vil I blive kontaktet og evt. indkaldt til en supplerende samtale, for at få udarbejdet en inklusionsaftale inden skolestart.


Sammen med elev og forældre aftales en plan for elevens inklusion. Denne plan underskrives af elev, forældre og støttelærer og evalueres i forbindelse med forældredagene i hhv. november og februar.

Inklusionskontrakt: klik her.