1 April Alle Er Godt

Ingstrup Efterskole indfører chipmærkning af elever

Pr.  1. a p r i l  2022 skal elever på Ingstrup Efterskole chippes! - Det vil give skolen en enestående mulighed for total overvågning af eleverne.

Som efterskole kan man have en udfordring i at have det fuldstændige overblik over elevernes færden.

Hvor er en elev, hvis man ikke er mødt til time?

Befinder eleven sig et sted, hvor man ikke bør være?

Den problemstilling har vi nu fundet en løsning på ved – som den første efterskole i Danmark – at indkøbe systemet ”Track & Chase”.

Systemet er kendt fra bl.a. chipmærkning af hunde og katte. Chippen indsættes i elevens højre øre med en kanyle. Det gør lidt ondt, men kræver ikke bedøvelse. Chippen er ikke umiddelbart synlig.

Alle elever på skolen er nu ved at blive chippet, og fremover vil det være en fast procedure ved skolestart.

Udover automatisk registreringer ind og ud af skolen, klassen, m.v. har Track & Chase-chippen en sender. Det betyder, at man via en skærm på lærerværelset kan overvåge alle elevers færden.

”Vi forventer os meget af Track & Chase. Det vil bl.a. betyde en enorm besparelse på lærer-ressourcerne, ”, fortæller forstander Mie Sloth Rasmussen, og tilføjer, ”For en chippet elev ved man nemlig altid, hvor man har”.

Systemet videreudvikles i øjeblikket, idet Track & Chase forventer inden for overskuelig fremtid at kunne lancere en chip, hvor igennem der kan sendes en svag strøm. Det indebærer. at eleven vil opleve et lille stød i øret. På den måde ved eleven, at han/hun er på afveje. Reagerer eleven ikke første gang, kan styrken af stødet øges.

Vi skal berolige alle med, at chippen naturligvis kun dækker på skolens matrikel og i nærområdet.

Der er mulighed for at tilkøbe en brugeradgang til systemet, så mor og far også kan få mulighed for at følge med – overalt og altid.

For mere information kontakt gerne os eller leverandøren.