Niveau inddeling

Der niveaudeles i videst mulig omfang i de boglige fag, således at eleverne får mest muligt ud af undervisningen. Der er i årets løb mulighed for at flytte niveau.

Indenfor begge niveauer arbejdes der med cooperative learning, hvilket giver stort elevengagement, da det kræver alles deltagelse i alle læreprocesser. De enkelte faglærere kan også i kortere perioder vælge at holddele i forhold til læringsstile, interesser, køn eller andet.
 
Eleverne niveaudeles både i 9. og 10. kl. i fagene matematik, engelsk og dansk. De resterende boglige fag foregår i stamklassen, der er inddelt i forhold til linjefag.
 
Niveaudeling gælder i en vis udstrækning også musik- og idrætslinjer, hvor holddelingen foretages efter evne og besætning.
 
Undervisningen i de boglige fag tager sit udgangspunkt i et af skolens formål; at forberede dig til ungdomsuddannelserne gymnasium, HTX og HHX. Dette betyder, at undervisningen generelt har et højt fagligt niveau.
 
Der stilles krav til dig om gode arbejdsvaner og punktlighed med hensyn til forberedelse, afleveringer og mødetider.
Det forventes, at du møder velforberedt og deltager aktivt i undervisningen.

Det er desuden skolen magtpåliggende, at undervisningen varetages af velkvalificerede lærere, i en god arbejdsatmosfære, præget af højt aktivitetsniveau, interesse og engagement.