Links til Undervisningsministeriets databank.

Her kan findes karakterfordeling 2017/18 for Ingstrup Efterskole

Her kan findes karaktergennemsnit 2017/18 Ingstrup Efterskole 

3 mdrs. overgang til uddannelse i procent

(vælg klassetrin på siden)