Proef10 donerer penge til SOS-Børnebyerne

ProEf10 er en 10. klasse, der arbejder projektorienteret og tværfagligt med et internationalt perspektiv.

Klassen støtter SOS Børne-byerne, og det er nu 4. gang, der overdrages et pænt beløb til repræsentanter for organisationen.

ProEf10 har valgt at støtte børnebyer i Somaliland. Det er et af de fattigste lande i verden og der er hårdt brug for hjælp. SOS Børnebyerne driver 2 byer med hver ca. 100 børn i Somaliland. Derudover yder man hjælp til 2.200 børn udenfor byerne.

Eleverne har samlet det flotte beløb ind på forskellig vis. Der har været tombola og banko på bedste-forældredagen. Der er solgt hjemmebagte pebernødder, solgt lodsedler og arrangeret et sponsorløb.

Vi vil gerne hermed gerne sige tak til de mange sponsorer, det være sig familier og virksomheder, som velvilligt har givet præmier og penge.

Ingstrup Efterskole har samarbejdet med SOS Børnebyerne i 4 år, og der er nu overdraget kr. 103.800 til børnebyer rundt om i verdenen. – Et ikke ubetydeligt beløb, der gør en forskel for de børn, der vokser op under yderst svære vilkår.