Praktik

Vi tilbyder lærerstuderende en praktik, hvor: 

• Du i tæt samarbejde med lærere og medstuderende har mulighed for at få prøvet dig selv og din undervisningspraksis af på 9. eller 10. årgang.
• Du bliver en integreret del af lærerstaben og deltager på lige fod med de øvrige medarbejdere i diverse arbejdsopgaver.
• Du får en afvekslende arbejdsdag med mulighed for undervisning i obligatoriske fag, linjefag og valgfag samt deltagelse i måltider, vagtopgaver, fællesarrangementer, emneuger m.m.
• Du har mulighed for at blive indkvarteret på skolen og få en ”fuld og hel” efterskoleoplevelse.

Vi forventer af alle lærerstuderende, at: 
• Du er velforberedt og engageret.
• Du vil møde vores elever med autoritet, åbenhed og respekt.
• Du har en god portion humoristisk sans.

Se den godkendte uddannelses plan her

Kontakt:
Solveig Maj Madsen
Praktikansvarlig på IE
solveigmaj@hotmail.com