ProEf10 - En anderledes måde at gå i 10. klasse på.

Har du mod på nye udfordringer?
Hvis du er nysgerrig, engageret og har lyst til fordybelse i forskellige projekter og ønsker at prøve kræfter med en anderledes skoleform, så er Ingstrup Efterskoles ProEf10 noget for dig!

I denne 10. klasse arbejder vi projektorienteret, hvilket betyder, at den klassiske undervisning er lagt på hylden.Til gengæld arbejder vi tværfagligt med udvalgte projekter, hvor vi foruden faglig fordybelse har fokus på "at studere" og "at formidle"  ProEF10 udfordrer dine boglige, kreative og personlige kompetencer gennem engagement og fordybelse i projektarbejde.

Nogle af projekterne er desuden internationalt orienterede.

Så på skoleskemaet står der ProEf10 17 lektioner om ugen.

 

 

ProEf10 udfordrer dine boglige, kreative og personlige kompetencer gennem engagement og fordybelse i projektarbejde.

ProEf10 er for dig, der har mod på en anden undervisningsform.

Målet med undervisningen i ProEf10 er ikke en almindelig 10. klasses prøve, men i stedet tilegnelse af projektarbejdsformen, sammen med en masse faglig viden. 
ProEf10 elever, der vil ind på en gymnasiel uddannelse vil blive bedt om at gå til optagelsesprøve/samtale der, hvor de søger hen.
Skoleåret afsluttes for ProEf10 med nogle uger med deciderede faglige genopfriskningskurser, dvs. fagopdelt undervisning i dansk, matematik, engelsk, fysik/kemi og medborgerskab.  Eleverne skal ikke op til traditionel FS10-prøve, men laver et stort afsluttende projekt, der bedømmes af ProEf10-lærerne og eksterne censorer med udtalelse og karakter. så eleverne er klar til deres videre uddannelsesforløb.
 
Projektforløb
Når vi går i gang med et projektforløb, vil der være relevante faglige spotkurser med udgangspunkt i dansk, matematik, engelsk, samfundsfag, historie, fysik/kemi, biologi og evt. geografi. Reelt betyder det, at de første uger af et projektforløb er fagopdelt undervisning med fokus på relevans og sammenhæng med projektforløbets tema, så eleverne bliver fagligt klædt på til den kommende problematiserings- og fordybelsesproces. Eleverne oplever ikke denne periode som et traditionelt skoleskema, da alle fag spiller sammen om det aktuelle tema. Når de faglige spotkurser er slut, starter elevernes egentlige projektarbejde, som afsluttes med produkter og fremlæggelser/formidling af forskellige typer, alt efter projektets art og målgruppe.

 Efterfølgende står den på evaluering, respons og bedømmelse (udtalelse med karakter) plus evt. videre formidling til specifikke faggrupper, aviser m.m.

Faglig værktøjskasse
Eleverne opbygger i løbet af skoleåret en faglig ”værktøjkasse”, kompetence-pakke om man vil, som bl.a. består af fortrolighed med projektarbejdsformens forskellige faser (udarbejdelse af problemformulering, strukturering/planlægning, fordybelse, perspektivering, formulering, konklusion, opgaveskrivning, formidling, evaluering), litteratursøgning, kildekritik, filmteknik, fremlæggelsesteknikker, forskellige præsentationsprogrammer, empiriske undersøgelser og bearbejdelse af data, samarbejde og ledelse samt kurser i almen grammatik og studieteknik.

På ProEf10 har vi fokus på elevernes udvikling, både den personlige og den faglige, gennem individuelle samtaler, som afholdes løbende. Det er vigtigt at lære at evaluere og analysere sin egen rolle og indsats i gruppens arbejde samt evne til at tilegne sig faglig viden med henblik på fortsat udvikling. 

Det skal du vide.
ProEf10-elever, der vil på en gymnasiel uddannelse vil af uddannelsesstedet blive bedt om at gå til en optagelsesprøve/samtale, da man ikke afslutter med folkeskolens 10. klasses prøve. Undervisningsministeriet bestemmer indholdet af prøven, hvor formålet er at afprøve ansøgerens faglige viden på tilsvarende måde, som de prøver, som optagelsesprøven træder i stedet for (d.v.s. dansk, engelsk, matematik, fysik/kemi eller tysk/fransk). Prøven er skriftlig. I ugerne op til optagelsesprøven vil der være fagopdelt undervisning i ProEf10.

Du vil desuden blive tilbudt fysik/kemi, tysk/spansk og skolens andre valgfag

 

Udveklingsbesøg med 10.kl. i Bilbao

En vigtig del af indholdet på ProEf10 er den internationale dimension, som udvikler og styrker elevernes interkulturelle kompetencer.  ProEf10 samarbejder med en jævnaldrende udenlandsk klasse (i skoleåret 17/18 med en 10. klasse på en privatskole ved Bilbao i Baskerlandet, Spanien), hvor vi dels samarbejder om forskellige engelsksprogede projekter, dels er på udvekslingsbesøg hos hinanden, hvorved elevernes interkulturelle bevidsthed og forståelse øges.
 
ProEf10 støtter SOS Børnebyerne.
Der arrangeres foredrag, sponsorløb,udskrives konkurrencer og meget andet. Al overskud går ubeskåret videre. ProEf10 klasserne har således hvert år overrakt en check på til SOS Børnebyerne. Rekorden har årg. 14/15 med et beløb på kr. 38.000.

Deltagelse i ProEf10-klassen indebærer betaling af et engangsbeløb til dækning af udgifter i forbindelse med udveksling med vores internationale samarbejdspartner. I 2018 beløb det sig til kr. 5.000,-

 Vi håber at se dig på ProEf10, hvis du synes, ovenstående lyder spændende og udfordrende.

 

Besøg skolenHør mere om ProEf10Tilmeld dig vores besøgsaften her