Et aktivt udeliv = Sikkerhedsregler

Cykling: Eleven skal bære cykelhjelm på ture arrangeret af skolen. Det er forældrenes ansvar at elevens cykel er i forsvarlig stand og er udstyret med lygter og reflekser

Kanosejlads: Ved kanosejlads i åer skal den ansvarshavende lærer sikre sig, at alle elever bærer redningsvest.

Klatring: Ansvarshavende vægklatreinstruktør skal sikre sig, at det anvendte udstyr er i forsvarlig stand.

Kite-boarding: Ansvarshavende lærer skal sikre sig, at eleven bærer hjelm.

Baderegler: Man skal mindst være 3 personer for at bade ved stranden, idet ingen må bade alene og den ene skal blive på stranden og holde øje med de badende. I svømmehaller skal der altid være en livredder til stede.

Transport i personbil: Eleven skal være fastspændt i bilen.

Ovennævnte aktiviteter på elevens eget initiativ og uden medvirken fra skolens personale, er ikke skolens ansvar.