Studievejledning

Det er vigtigt, at du bliver afklaret omkring valg af uddannelse og evt. fremtidig beskæftigelse. Det er samtidig vores mål at få samtlige elever i gang med en ungdomsuddannelse. Det er også vigtigt, at du selv er motiveret for at søge informationer vedr. uddannelse og jobmuligheder, deltager i informationsmøder og generelt sørger for at holde dig orienteret i uddannelsesdebatten.

På Ingstrup Efterskole bliver du orienteret om uddannelsessystemets opbygning, optagelseskrav og muligheder. Endvidere vil du få indsigt i erhvervs- og uddannelsesmarkedsforhold, herunder job- og informationssøgning. Da Ingstrup Efterskole er en boglig og gymnasieforberedende skole, vægtes orienteringen om de gymnasiale ungdomsuddannelser særligt højt.

Endvidere får du en individuel vejledning, og i september måned afholdes en samtale omkring elevens trivsel på skolen samt en indledende snak vedr. valg af ungdomsuddannelse. Samtalen munder ud i en uddannelses- og handlingsplan, som underskrives af forældre, elev og kontaktlærer. Den anden samtale ligger i starten af det nye år og tager sigte på valg af ungdomsuddannelse og den endelige tilmelding hertil.  Der udarbejdes en personlig uddannelsesplan for dig, som sammen med tilmelding til ungdomsuddannelse sendes til den først prioriterede uddannelsesinstitution.

             

Elever i 9. klasse har mulighed for at komme i erhvervspraktik i efterårsferien.

Alle elever i 10. klasse skal deltage i brobygning på erhvervs- og erhvervsgymnasiale ungdomsuddannelser, og i forbindelse hermed arbejder de med fremstilling af obligatorisk selvvalgt opgave.