Tysk 

Obligatorisk i 9. klasse. - Tilbudsfag i 10. klasse

På Ingstrup Efterskole er tysk obligatorisk i 9. klasse, da det
er adgangsgivende til de gymnasiale ungdomsuddannelser.
Tysk ligger på skemaet med 4 lektioner om ugen, og holdene
niveaudeles, da vi mener,det giver dig de bedste vilkår for
læring og udvikling.
Skolens tysklærere indgår i et tæt samarbejde om planlægning,
gennemførelse og evaluering af undervisningen for at forberede
dig til Folkeskolens Afgangsprøve i tysk.

Übung macht den Meister!

Hallo! Måske synes du, at tysk er svært – det er du ikke alene om!
Vi vil gerne gøre dig fri til at turde ”tysk”, for den bedste måde
at lære tysk på er ved at bruge det aktivt. I fællesskab finder vi
ind i sproget ved at lege/spille, lytte, tale, læse og lære. Foruden
tekster bruger vi også musik og film til at komme rundt om de
emner, vi arbejder med på klassen. Emnerne handler dels om ting,
som optager dig som teenager, dels om forskellige kultur- og sam
-fundsforhold i Tyskland. Det drejer sig om at blive dygtigere til det
tyske sprog og samtidigt blive klogere på Tyskland og den tyske
befolknings levevilkår.
Du skal også arbejde med tysk grammatik,da det hjælper dig med
at blive bedre til både at tale og skrive tysk. Grammatikken lærer du
blandt andet gennem materialer udarbejdet til forskellige læringsstile.
Computeren er dit digitale penalhus, og den er en integreret del af
arbejdet med tekster, opgaver,film, skriftlige øvelser, fremlæggelser
mm. Du lærer bedst ved at være så aktiv som muligt. Derfor placerer
vi jer i teams, hvor I som regel skal samarbejde om tekstlæsning og
opgaveløsning ud fra forskellige cooperative learning strukturer.
Det gør det både sjovt og udfordrende at lære tysk. 
Super!
 

 

Kurz gesagt

Formålet med tyskundervisningen er
  • at gøre dig fri til at ”turde” tysk
  • at udvikle glæde og bevidsthed om det tyske sprog
  • at du tilegner dig færdigheder, så du kan udtrykke dig på tysk såvel mundtligt som skriftligt
  • at udvide dit ordforråd, så du kan bruge tysk som kommunikationsmiddel både mundtligt og skriftligt
  • at give dig kendskab til tyske kultur- og samfundsforhold
  • at udvikle din medansvarlighed for læring
  • at forberede dig til FSA-prøven (9.kl.)
  •  

 

Tschüs!