Forældre- og elevintra på Ingstrup Efterskole

 
 
Som forælder til en elev, der er optaget på Ingstrup Efterskole, har du adgang til forældreintra på:
 

www.voresskole.net

 
Du kan logge på www.voresskole.net med enten dit NemID eller UVLogin. Bruger du UVLogin er dit brugernavn dit cpr-nr. - alle 10 cifre uden bindestreg og din adgangskode får du tilsendt på den mail, du har oplyst skolen (tjek evt. din spam).
 
Første gang du logger på forældreintra, bedes du opdatere dine kontaktoplysninger (også gerne tilføje et billede), og herefter opdatere alle ændringer løbende, så skolen altid kan få fat i dig.
 

I beskedsystemet på forældreintra, kan du skrive til skolens personale. Det er også her, du modtager opkrævning af skolepenge, indkaldelse til forældre-arrangementer, nyheder fra skolen osv.

 
Når eleven starter på skolen kan han/hun logge på elevintra med sit UNI-login. Eleverne vil modtage mere information herom efter skolestart.
 
Elever der ikke allerede har et UNI-login får et tildelt, når de starter på skolen.
 
 
Med venlig hilsen
Kontoret