9. Klasse

9. klasse – vi deler fagene i to…

… og aflægger halvdelen af prøverne i december, og tager de andre i maj/juni   

Fra august-december:
Undervisning i dansk, engelsk, tysk og samfundsfag – 2 prøver omkring jul, enten i engelsk, tysk eller samfundsfag.
 
Fra januar-juni:
Undervisning i dansk, matematik, idræt og naturfagene (fysik/kemi, biologi og geografi) – 4 prøver i foråret.
 
 

Fagligt fokus og semesteropdelt undervisning

Vi samler de humanistiske fag: engelsk, tysk, historie, samfundsfag og kristendom i den ene halvdel af året og de naturvidenskabelige fag: matematik, biologi, geografi, fysik/kemi og idræt i den anden halvdel af året.
Nogle prøvefag afsluttes til jul, andre til sommer.
Dansk har man hele året – og naturligvis linjefag, valgfag og fællestimer som alle andre.
 
Sammenhæng
I de små fag fordeler lærerteams timerne, så det giver mest mulig sammenhæng i undervisningen, ligesom der er fokus på fælles pensum, således at undervisningen komprimeres og effektiviseres.
 
Større fagligt udbytte
Der fokuseres på færre fag ad gangen, hvilket giver mulighed for fordybelse, øger det faglige fokus og skaber større sammenhæng i undervisningen. Undervisningen er organiseret med mulighed for niveaudeling eller 2-lærer-undervisning i flere fag ud fra antallet og sammen-sætningen af elever på årgangen. Der arbejdes bl.a. med ”cooperative learning”.
 
Niveaumæssigt løft
Vi er overbeviste om, at denne måde at organisere undervisningen på, vil gøre fagene mere interessante og motivere eleverne til at yde en større indsats.
 
Luft i dagligdagen
Den komprimerede undervisning vil give eleverne mere luft i dagligdagen, så de får bedre mulighed for at nyde alt det, et efterskoleophold byder på, ikke mindst tid til samvær og fællesskab.

Du afslutter med Folkeskolens Afgangsprøve. (FP9).

I 9. kl. har du fagene dansk, matematik, engelsk, tysk, historie, kristendom, samfundsfag, biologi, geografi, fysik/kemi og idræt. Derudover kan du vælge mellem mange spændende valgfag

 

Besøg skolenSe om 9. kl. på efterskole er noget for digTilmeld dig vores besøgsaften her