Vejledning om forældreintra

DSC 0303
DSC 0340

Som forælder til en elev, der er optaget på Ingstrup Efterskole, har du adgang til forældreintra.

Gå ind på hjemmesiden: voresskole.net

Du kan logge på med enten dit NemID eller UVLogin.

Bruger du UVLogin er dit brugernavn dit cpr-nr. - alle 10 cifre uden bindestreg og din adgangskode får du tilsendt på den mail, du har oplyst skolen (tjek evt. din spam).

Første gang du logger på forældreintra, bedes du opdatere dine kontaktoplysninger (også gerne tilføje et billede), og herefter opdatere alle ændringer løbende, så skolen altid kan få fat i dig.

I beskedsystemet på forældreintra, kan du skrive til skolens personale. Det er også her, du modtager opkrævning af skolepenge, indkaldelse til forældre-arrangementer, nyheder fra skolen osv.

Når eleven starter på skolen, kan han/hun logge på elevintra med sit UNI-login. Eleverne vil modtage information herom efter skolestart. Elever, der ikke allerede har et UNI-login, får et tildelt, når de starter på skolen.