DSC 0053

Trivsel på Ingstrup Efterskole

Arbejdet med relationer har altid være en af efterskolernes kerneydelser, og relationerne både til andre unge og til de voksne er en del af grundlaget for god trivsel. Det giver sig selv, at kostskole formen giver en enestående mulighed for nærvær, for respekt for andres forskellighed og for venskaber på kryds og tværs af interesser. Har vi god trivsel for årgangen og for den enkelte elev, så er der også bedst potentiale for den personlige udvikling. På Ingstrup Efterskole arbejder vi blandt andet på følgende måder med de unges trivsel:

367747449 779705754164046 659960175532877453 N (1)

Kontakt- og familiegrupper

Hver elev hører til i en kontaktgruppe fra årets start, med den samme lærer koblet på gruppen hele året. Vi samler flere kontaktgrupper, i det vi kalder familiegrupper, sådan der er flere voksne til at have trivsels-øjne på eleverne. Vi bor i starten på værelse med nogen fra kontakt- eller familiegruppen for at styrke relationerne i den nære gruppe, for derfra at fokusere på relationerne på tværs af hele årgangen.

Me& We – træning af de unges ”sociale muskler”

På Ingstrup Efterskole har vi implementeret redskaber og aktiviteter fra Me&We. Sigtet med aktiviteterne er at træne elevernes sociale muskel og gøre dem opmærksomme på deres egen (Me) betydning for fællesskabet (We). Se videoen for mere om projekt Me&We - klik her

Løbende trivselsmålinger

7-8 gange om året spørger vi eleverne, hvordan de har det lige nu på efterskolen. Trives de på efterskolen; med værelset? Med de voksne? Vi spørger ind til, hvad de har brug for lige nu for at lykkes på efterskole; mere tid med familiegruppen, eller skal der laves flere aktiviteter på kryds og tværs af årgangen? Hvordan går det med linjefaget? I de boglige fag? Har man bekymringer om et kommende værelsesflyt? osv. I vores samvær med eleverne og med den erfaring vi har, så ser vi, når der er nogen, der ikke trives, men med trivselsmålingerne kan vi spotte yderligere ting, og igangsætte handlinger med det samme, der kan være med til at forbedre elevernes trivsel og dermed udvikling.

 

IE S0016
IE S1465
Gruppe Strand
Akrobatik
L22
IE S1794
367693754 779705647497390 3717296617293130843 N

Trivselsteam

Trivselsteamet består af 3-4 lærere, som har ansvaret for at holde personalet fokuseret på elevernes trivsel. De er med til at sikre, at vores Me&We aktiviteter bliver udført efter et planlagt årshjul. De følger op på, at vi får iværksat eventuelle individuelle elevtiltag, som personalet finder nødvendige for, at en elev trives, og de er med til at foreslå handlingsaktiviteter ud fra vores analyse af trivselsmålingerne.

Sådan håndterer vi mobning

Skolen har en formuleret antimobbestrategi. Formålet er, at alle skal føle sig trygge og efterleve skolens værdigrundlag, hvad angår respekt og ansvarlighed. Men med god trivsel, er der heller ikke grobund for mobning.