DSC 0052

Om skolen

Ingstrup Efterskoles formål er at drive en efterskole, der er grundtvigsk inspireret, og gennem kostskolens fællesskab og undervisningsformer give eleverne en personlig udvikling og modning samt nye kundskaber.

Vi vægter tillid, ansvarlighed og ikke mindst fællesskabet, der betyder fokus på nærvær, bl.a. på vores fællesområder, til måltiderne og på fællesrejserne, hvor hele skolen tager sammen afsted to gange om året - På den måde får vi fælles minder.

Træ1

Værdigrundlag 

Vi anser det for vigtigt, at eleverne opdrages til respekt og ansvarlighed i forhold til sig selv og andre. Vi mener, at eleverne gennem det faglige og menneskelige engagement forberedes til videre uddannelse, ligesom deres virkelyst og evner til at indgå i et demokratisk samfund udvikles.

Faktaboks

Antal elever: 142

Klasser: En 9. klasse & fem 10. klasser

Antal lærere: 15

Øvrig personale: 12

Gammelt Luftfoto

Skolens historie - et stykke Danmarkshistorie

Ingstrup Efterskole blev stiftet i 1980. Vi har til huse i en gammel historisk bygning ”Kettrupgård”. Her er blevet drevet landbrug og skudehandel, og den nuværende hovedbygning blev opført i 1857. Fra 1899 blev der drevet badehotel frem til 2. verdenskrig, hvor tyskerne besatte gården i 3 år. Efter krigen boede der hollandske flygtninge, indtil Undervisningsministeriet, senere København Kommune, overtog bygningerne og brugte dem som skolehjem for unge drenge, hhv. skolehjem for særligt vanskelige drenge og til slut institution for unge kriminelle og narkomaner.

I 1980 starter Ingstrup Efterskole på det gamle kommunekontor i Ingstrup og i 1982 købes Kettrupgård. Bygningerne er blevet moderniseret løbende, og der er investeret betydeligt i nye faciliteter og bygninger, således skolens fysiske rammer i dag fremstår moderne og indbydende.