Forsikringer, når dit barn er på efterskole?

 
Det er vigtigt at være opmærksom på, at dit barn ikke er forsikret gennem efterskolen – det er derimod forældrenes ansvar at forsikre barnet, også mens han eller hun er på efterskole.
 
FAMILIENS BASIS/INDBO FORSIKRING, HERUNDER ANSVARSFORSIKRING
Ingstrup Efterskole forventer, at I som forældre har tegnet denne forsikring. 
 
Skolens forsikring dækker ikke elevernes private ejendele - mobiltelefoner, computere, tasker, cykler o.s.v. , og udstyret medbringes på skolen på elevens/forældrenes eget ansvar. D.v.s. sker der en skade på genstandene, skal sådanne skader altid anmeldes til forældrenes familieforsikring.

På efterskoler er værelsesdørene sjældent låst. Barnets ting er altså mere udsatte for tyveri, end hvis de befandt sig derhjemme, og derfor vurderes tyveri på efterskoler ofte som ”simpelt tyveri”. Ved simpelt tyveri kan dækningen være begrænset ved visse ting, mens andre kan være helt undtaget, f.eks. kontanter.

Tal gerne med barnet om vigtigheden af at aflåse værelset, bruge værdiboksen, og at passe godt på deres nøgler. Ingstrup Efterskole har iøvrigt ikke været voldsomt plaget af tyverier i de senere år.
 
Hvis dit barn kommer til at ødelægge noget på efterskolen, f.eks. smadre at vindue,  er det din private ansvarsforsikring, der dækker, hvis altså barnet er erstatningspligtig for skaden.
 
En skade skal bedømmes efter dansk rets almindelige regler om ansvar, erstatningsanssvarslovet, idet der ikke findes særlige regler for skader forvoldt på skolen.
 
ULYKKESFORSIKRING
Derudover vil vi anbefale, at der er tegnes en heltidsulykkesforsikring, så barnet er dækket ved sportsskader el. lign. Skolen har ikke tegnet yderligere forsikringer, der dækker eleverne ved ulykke.
 
REJSEFORSIKRING
På rejserne tegner Ingstrup Efterskole en rejseforsikring, der dækker evt. hjemtransport i forbindelse med sygdom/tilskadekomst. Skolens rejseforsikring dækker ikke bagage.
 
Evt. læge/sygehus behandling er dækket via det blå sygesikringsbevis. Varige mén eller skader kan forsikres via elevens egen ulykkesforsikring.
 
Har familien en rejseforsikring, så husk at tjekke for dækning af vintersport.