Grønlandske Elever

På Ingstrup Efterskole har vi traditionelt hvert år haft 1-3 grønlandske elever.

Det forudsættes, at eleverne læser, taler og forstår dansk på et niveau, så de kan kommunikere med kammerater og lærere, og følge den almindelige undervisning.

Der tilbydes ikke special-undervisning og der undervises ikke i ”Dansk som 2. sprog”.Der niveau-deles i den boglige undervisning, og der er daglig lektie-café, hvor eleverne kan få hjælp til lektierne. 

Skolens inklusionslærere har mulighed for at støtte eleverne individuelt med henblik på den sociale integration.