Probizz i skoleåret 20/21

I Probizz arbejdes der projektorienteret og tværfagligt. Der er elementer i undervisningen, som er handelsorienteret, og vi samarbejder med HHX Saxogade.
Probizz skal i løbet af året på en studietur til udlandet med fagligt fokus på sprog, kultur og samfund. (Ekstrabetaling på kr. 5.000).
 
Det får du med:
 
Udviklede samarbejdsevner og rollefordelinger i gruppearbejde
Evnen til at arbejde tværfagligt og bevæge dig mellem forskellige faglige tilgange
Struktur og opbygning af projekter
Studieteknisk viden
Indsigt i handelsgymnasiets arbejdsform og indhold
Formidlingskompetencer
Selvdisciplin og arbejdsmoral
Disponering og strukturering
Fællesskab og oplevelser

Klassestrategi

I løbet af året skal eleven vælge, om han/hun vil slutte skoleåret med FP10-prøver i dansk, engelsk og matematik - ELLER - om han/hun vil afslutte skoleåret med et tværfagligt eksamensprojekt i grupper (både skriftlig og mundtlig dimension).
Klassen skal i løbet af året på en studietur, hvorfor der opkræves kr. 5000. Studieturen med fagligt fokus på sprog, kultur og samfund går til udlandet.
Klassen arbejder periodevis med tværfaglige projekter i dansk, engelsk og matematik. 
Sideløbende arbejdes der med faglig undervisning i fagene, som er rent forberedende til FP10-prøven.
Der vil være elementer i undervisningen, som er handelsorienterede. 
Der vil være samarbejde med HHX Saxogade med følgende kurser (som udgangspunkt): 
- Innovation inkl. formidling (1 uges forløb) 
- Budget og økonomi
Tysk, Spansk og fysik kan tilvælges som fag og køres på hold sideløbende med undervisningen i ProBizz (De skal vælge minimum et af fagene, ligesom de andre 10. klasseelever) 
 

Undervisningsstruktur

Undervisningen bygges op med fagligt samarbejde mellem dansk, matematik og engelsk. Fagene samarbejder på skift i projekter, hvor omdrejningspunktet er pensummæssigt arbejde. Hvis det kun er to af fagene, som arbejder i projektet, så køres det sidste fag sideløbende med almindelig faglig undervisning – og faget indgår som en del af næste projekt. 
Eks:     - “Etik og moral” alle tre fag indgår
- “Berlinprojekt” med matematik og dansk. Engelsk kører almindelig undervisning. 
- “Digitaliseret verden” med dansk og engelsk. Matematik kører almindelig undervisning.
  
Til hvert projekt udarbejder lærerne et krav + forventningsark, som skal opfyldes af grupperne og indgår som en del af bedømmelsen. Projekterne afsluttes som oftest med en mundtlig formidling, som gennemføres på baggrund af projektarbejdet. Ikke alle projekter munder ud i en skriftlig aflevering. Dette afhænger af projektets art (eksempelvis en messestand med fremlæggelse ifm. “Innovationsprojektet” og en blog ved “digitaliseret verden”). 
 
Det tilstræbes, at nogle af årets skriftlige afleveringer i fagene er inkluderet som en del af projektarbejdet. 
Mellem projekterne arbejder fagene med almindelig faglig undervisning, hvor der arbejdes fordybende med gymnasieforberedende fagligt samt studieteknisk indhold.
Besøg skolenFornem stemningen på Ingstrup EfterskoleSe vores besøgsdage her