Efterskole og økonomi

Her kan du via link beregne prisen for et ophold på Ingstrup Efterskole.

Du kan også læse om mulighederne for at søge lokal efterskolestøtte.

121163743 10151486902589995 3607541418232941172 N
271852274 10151663491924995 6727057850077093549 N

Via dette link kan du på EFTERSKOLERNE.DK beregne din pris, fratrukket statsstøtte, beregnet ud fra husstandens indkomst.

Beregn din pris

(Skitur koster ikke ekstra og er inkluderet i skolepengene)

Staten betaler en del af beløbet, og denne statsstøtte beregnes ud fra forældres indkomstgrundlag for indkomståret to år før skolestart. 
I får som forældre et skema til udfyldelse, hvorefter vi sørger for at ansøge om statsstøtte via SU-styrelsen. Derefter sendes betalingsopgørelsen til jer i maj/juni.

Udover skolepengene opkræver vi 1.400 kr. til skoledragt, linjefagstøj, mindetrøje og blå bog.  Dette beløb opkræves sammen med første rate af skolepengene.

Lokal efterskolestøtte

Ingstrup Efterskole tilbyder i særlige tilfælde lokal efterskolestøtte, såfremt forældrene anmoder herom.
Mindst et af følgende kriterier skal dog være opfyldt:

  • Uforudset hændelse som fx sygdom, ulykke eller ufrivillig nedgang i indkomst

  •  Tvillinger eller søskende på efterskole i samme skoleår

  • Økonomiske eller sociale forhold, der gør, at man ikke ser sig i stand til at betale den fulde egenbetaling.

Skriftlig ansøgning med begrundelse og relevante bilag sendes til skoles kontor. Ansøgningerne vurderes individuelt af skolens ledelse.

Stipendier giver flere mulighed for at komme på efterskole 

  • Egmont Fonden giver udsatte elever en håndsrækning til at komme på efterskole.

  • Familier bosiddende i Danmark med indkomster under 240.000 kr. årligt kan søge. For skoleåret 2020-21 er det indkomsten for 2018, vi kigger på. Det er desuden et krav, at den unge kan dokumentere særlige udfordringer enten socialt eller læringsfagligt.

Læs mere  

Vi hjælper gerne med ansøgningen.

Grønlandske elever

Det forudsættes, at eleverne læser, taler og forstår dansk på et niveau, så de kan kommunikere med kammerater og lærere samt følge den almindelige undervisning.

Der tilbydes ikke specialundervisning og der undervises ikke i ”Dansk som 2. sprog”. Skolens inklusionslærere har mulighed for at støtte eleverne individuelt med henblik på den sociale integration. 

Få mere information her

Sydslesvigske elever 

Er du fra Sydslesvig og ønsker at gå på efterskole?

Få mere information her

Flygtninge og indvandrere

Vil du læse om muligheden for efterskoleophold for unge med flygtninge- og indvandrerbaggrund?

Få mere information her